*10تومان قیمت هر دقیقه استفاده از VOIP*

VOIP هنوز دقیقه‌ای 22 تومان، یعنی 12 تومان اضافه بر قیمت قانونی آن را دریافت می‌کنند.

VOIP که ترافیک خود را از اپراتورهای شرکت زیرساخت تامین می‌کنند نیز به غیرقانونی بودن این تعرفه واقفند اما اجرای آن را ناگزیر می‌دانند چون خود با قیمت بالا ترافیک را خریداری می‌کنند.

  • 09 شهریور 1388
  • مدیر سایت
  • 2513
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024