مبدا (TX)
مقصد (RX)
  • کلیک : انتخاب موقعیت
  • راست کلیک : حذف موقعیت

راهنما

نرم‌افزار لینک پلنر ، نرم افزاری است که که با درج طول و عرض نقاط جغرافیایی روی آن، می‌توان وضیعت لینک وایرلس بین این نقاط ، میزان Throughput براساس نوع رادیو، آنتن در فرکانس های مختلف و غیره را به دست آورد.
متاسفانه به خاطر تحریم ها امکان دسترسی کاربران ایران به این نرم افزار محدود شد و دیگر امکان دریافت پروژه جدید برای کاربران ایرانی میسر نمیباشدما در این سایت سعی داریم تا با ایجاد فایل پروژه جدید برای لینک پلنر بر اساس نقاط انتخابی کاربر شما را در استفاده از این نرم افزار یاری دهیم
استفاده از این سایت رایگان بوده و فقط کافی است بعد از تعیین نقاط فایل ایجاد شده را دانلود کنید و آن را در نرم افزار لینک پلنر باز کنید. برای دریافت نرم افزار لینک پلنر از پیوند زیر استفاده نمائید

دریافت لینک پلنر