Microsoft ، آفیس جاری در وب (web-streamed office) را عرضه خواهد کرد

مایکروسافت، با بنا کردن data center های عظیم، خود به طور مستقیم عرضه آفیس جاری به مشتریان را شروع کند.
آفیس 2007 به عنوان یک برنامه کاربردی جاری از نظر تکنیکی بیشتر شبیه Google Apps است تا Albany. اگر چه هر سه مدل اشتراک یکسانی دارند.

  • 12 اردیبهشت 1387
  • مدیر سایت
  • 2595
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024