اعلام آمار تعداد کاربران اینترنت در ایران

آخرین آمارها از تعداد کاربران اینترنت در ایران نشان می دهد که ٦٠ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند؛ ٤٠ درصد کاربران اینترنت در گروه سنی ٢٠ تا ٢٩ سال قرار دارند و اینترنت موبایل بیشترین پارامتر اتصال به اینترنت در ایران است.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود، شمار کاربران اینترنت در ایران را تا پایان ٦ ماهه نخست سال ٩١ بالغ بر ٤٥ میلیون و ٥ هزار و ٦٤٤ نفر اعلام کرده است که به وسیله پارامترهایی چون اینترنت دایل آپ، اینترنت ADSL، اینترنت موبایل GPRS، وایمکس و فیبر به شبکه متصل می شوند.
براساس این آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور ٥٩.٥ درصد است که ٣٦.٤٦ درصد آن را کاربران اینترنت موبایل GPRS تشکیل می دهند؛ به این ترتیب حدود ٢٧ میلیون و ٥٨١ هزار و ٧٩٩ کاربر با موبایل به اینترنت متصل می شوند.
در همین حال کاربران اینترنت دایل آپ با ٦ میلیون و ٩٣٤ هزار و ٧٦٠ کاربر حدود ٩.١٧ درصد از کل اتصالات اینترنت را به خود اختصاص داده و شمار مشترکان اینترنت ADSL نیز برمبنای این آمار، ٣ میلیون و ٥١٥ هزار و ٩٨٠ با ضریب نفوذ ٤.٦٥ درصد است.
در این رده بندی، سهم اینترنت وایمکس از مجموع اتصالات به اینترنت در ایران ١.١٥ درصد با ٨٦٧ هزار و ١٠٥ نفر و سهم اتصال از طریق فیبرنوری به اینترنت ٨.٠٧ درصد با ٦ میلیون و ١٠٦ هزار نفر کاربر اعلام شده است.

شرح پارامترها

تعداد کاربران

درصد از کل

اتصال دایل آپ

٦ میلیون و ٩٣٤ هزار و ٧٦٠

٩.١٧ درصد

اتصال ADSL

٣ میلیون و ٥١٥ هزار و ٩٨٠

٤.٦٥ درصد

اتصال GPRS

٢٧ میلیون و ٥٨١ هزار و ٧٩٩

٣٦.٤٦ درصد

اتصال WIMAX

٨٦٧ هزار و ١٠٥

١.١٥ درصد

اتصال فیبر

٦ میلیون و ١٠٦ هزار

٨.٠٧ درصد

جمع کل

٤٥ میلیون و ٥ هزار و ٦٤٤

ضریب نفوذ کل

٥٩.٥ درصد

همچنین براساس آخرین آمار به دست آمده در مرکز متما، ٥ استان تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز از حیث ضریب نفوذ اینترنت بیشترین کاربر را به خود اختصاص داده اند و ٤٠ درصد کاربران اینترنت در ایران را نیز گروه سنی ٢٠ تا ٢٩ سال، ٣٠ درصد را گروه سنی ٣٠ تا ٤٤ سال، ١٥ درصد کاربران را گروه سنی ٤٥ تا ٥٩ سال، ١٠ درصد کاربران را گروه سنی ١٠ تا ١٩ سال، ٣ درصد را گروه سنی ١ تا ١٠ سال و ٢ درصد را گروه سنی بالای ٦٠ درصد تشکیل می دهند.

گروه سنی

درصد از کل

٠ - ١٠ سال

٣ درصد

١٠ - ١٩ سال

١٠ درصد

٢٠ - ٢٩ سال

٤٠ درصد

٣٠ - ٤٤ سال

٣٠ درصد

٤٥ - ٥٩ سال

١٥ درصد

بالای ٦٠ سال

٢ درصد

براساس آمارهایی که پیش از این برای سال ٩٠ اعلام شده بود تا پایان سال ٩٠ شمار کاربران اینترنت ٣٢ میلیون و ٦٩٦ هزار نفر و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ٤٣.٢٣ درصد بود که ١٨.٨ درصد از کاربران با تعداد ١٤ میلیون و ٢٥٩ هزار نفر را کاربران GPRS به عنوان بیشترین کاربران اینترنت در ایران تشکیل داده بودند.
منبع خبر : مهر
  • 01 اردیبهشت 1392
  • سعید نوروزی
  • 4726
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024