Cache Server

Cache Server در حقیقت Proxy Server ای است که بتواند هنگام کارکردن کاربران، سایتهای بازدید شده توسط آنها را در خود نگهداری کرده و در صورتی که کاربر دیگری بخواهد همان سایتها را بازدید نماید با سرعت بیشتر و صرفه جویی در پهنای باند پاسخ خود را ازطریقCache Server دریافت کند. وجود Cache Server در شبکه می تواند تا 50 درصد در اندازه پهنای باند صرفه جویی کند و راندمان شبکه را بالا ببرد. در شرایط بهینه این میزان تا 60 درصد هم افزایش می یابد.  • 03 اسفند 1390
  • Admin
  • 7558
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020