بهینه سازی

در دنیای امروز و رشد قارچ گونه شبکه های سازمانی آن هم به دلایل ایجاد و راه اندازی شبکه توسط نیروی غیر متخصص ، نیاز به بهینه سازی شبکه های سازمانی به شدت محسوس می باشد . علاوه بر این سرعت رشد تکنولوژی و فن آوری و ارائه به روز ترین تجهیزات مربوط به حوزه نیاز به بازسازی و بهینه سازی شبکه های موجود را ملموس تر می نمایید .

رشد سریع علم به خصوص در حیطه شبکه و فن آوری اطلاعات و به پیروی از آن پدید آمدن روزانه تجهیزات مدرن تر و پیشرفته تر ، هر مدیر شبکه ای را مجاب می نمایید تا شبکه خود را منطبق بر دانش و فن آوری روز هماهنگ نموده تا از قطار سریع السیر این پیشرفت جا نماند . شرکت شبکه هزاره به عنوان شرکتی پویا در زمینه فن آوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری توانایی تطبیق و بهینه سازی شبکه ها را در هر سطحی با دانش روز دارد .
در ادامه برخی از خدمات کاربردی شرکت شبکه هزاره در زمینه بهینه سازی شبکه های کامپیوتری را مورد اشاره قرار می دهیم .
 • شبکه های Campus LAN
 • بررسی ساختار فعلی شبکه Campus LAN و ارائه طرح توسعه
 • بررسی و ارائه لیست تجهیزات
 • شبکه های WAN
 • بررسی و ارزیابی ساختار فعلی شبکه های WAN
 • آنالیز ترافیک و سطح کیفی سرویس و ترافیک
 • تعریف Baseline ترافیک شبکه
 • شناسایی رفتار نامتعارف ترافیک در شبکه WAN
 • ایجاد ساختار های مدیریت پهنای باند و بهینه سازی مصرف ترافیک
 • ایجاد ساختارهای بهینه سازی و Optimization ترافیک
 • 23 دی 1393
 • سعید نوروزی
 • 10674
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025