کارخانجات

امکان کابل کشی جهت دوربین های نمی باشد.

 • یکپارچه ما بین دفتر مرکزی ، کارخانجات و انبار ها
 • ارتباط نرم افزار های اتوماسیون اداری ، حسابداری و ....میان مراکز مورد نظر
 • تلفن شهری در کارخانجات
 • ویدئو کنفرانس) ما بین کارخانجات با دفتر مرکزی

 • تلفن Wifi در محوطه شركتها و سازمانها و سالن های كنفرانس و سوله های صنعتی
  • 02 اسفند 1390
  • Admin
  • 15286
  طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025