ارتباطات بر روی دریا

شبکه هزاره چگونه یک ارتباط بر روی دریا ایجاد می کند ؟

انتقال اطلاعات بر روی دریا چالش های بسیار بیشتری در مقایسه با انتقال اطلاعات و ایجاد یک ارتباط بر روی زمین دارد . به طور مثال ارتباط بین یک سکوی نفتی در دریا با نقطه ای دیگر و یا برقراری یک ارتباط بین یک نقطه در جزیره ای و یک نقطه دیگر در ساحل بسیار متفاوت تر از آنچه می باشد که در ارتباط بین دو نقطه در خشکی اتفاق می افتد .
جدا از نبود امکانات معمول در این نقاط و دسترسی سخت به خدمات موجود و محدود در مقایسه با خشکی ، یکی از بزرگترین چالش ها در این نوع ارتباط ، تاثیر سطح دریا بر روی لینک می باشد که شبکه هزاره با ارائه راهکارهای حرفه ای و منطقی تمامی موانع را مرتفع نموده و لینک و ارتباطی مطمئن را جهت برقراری هر نوع ارتباط وایرلسی ارائه می دهد .

با استفاده از راهکارهای ارتباط بر روی دریا در بستر وایرلس در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می شود و در زمانی کمتر بسیاری از خدمات مناظر با تکنولوژی روز قابل دسترس می باشد ، آنهم در شرای و مکان های مشکل از نظر سخت افزاری و نرم افزاری .
  • 20 خرداد 1394
  • 9288
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025