ایجاد شبکه های کامپیوتری یکپارچه

شرکت شبکه هزاره چگونه یک شبکه کامپیوتری یکپارچه ایجاد می کند ؟

امروزه گسترگی و تنوع خدمات سازمان ها باعث پراکندگی شعب سازمان ها و ادرارت گردیده است . با این وجود نیاز به دسترسی آنی به اطلاعات متفاوت شعب مختلف امری بدیهی و در پاره از موارد حیاتی می باشد .

خوشبختانه شرکت شبکه هزاره با تکیه به دانش فنی ، راهکارهای در این زمینه ارائه می نماید تا سازمانهای که درارا شعب مختلف و متعدد و پراکنده هستند بتوانند تحت بستری وایرلسی ، یک سیستم یکپارچه کامپیوتری داشته باشند تا بتوانند علاوه بر تبادل آنی اطلاعات با سرعت و پهنای باند مناسب و مورد نظر ، سیستم اتوماسیون اداری خود و حتی تماس های خود را در این بستر انتقال دهند .
  • 18 خرداد 1394
  • 8937
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025