انتقال تصویر دوربین های مدار بسته

قابلیت سیستم های دوربین های مدار بسته بر كسی پوشیده نیست :

 • نظارت بر امنیت مكانهای مهم و حساس از راه دور
 • كاهش بهای تامین امنیت مداوم در تمام نقاط حساس
 • مشاهده و نظارت بر خط تولید كارخانجات و انبارها
 • مشاهده و ضبط تصاویر سرقت و خشونت در مكانهای خصوصی و عمومی نظیر پاركینگها ،انبارها ،فروشگاهها و …
 • ضبط تصاویر اتفاقات مختلف جهت جلوگیری از تكرار اشتباهات و آموزش پرسنل
 • ضبط وقایع در بانكها و سیستمهای خود پرداز
 • كنترل ترافیك در سطح شهر،بزرگراهها و جاده های خارج از شهر
 • نظارت طولانی مدت جهت كنترل پروژه در ساخت و سازهای عمرانی
 • معرفی و نمایش مكانهای توریستی و مشاهده وضعیت آنها از راه دور
 • استفاده در مراكز هوا شناسی
 • دانشگا هها ،مراكز تحقیقاتی ،مراكز علمی و پژوهشی ،موسسات آموزش عالی ،كتابخانه ها و آزمایشگاه ها
 • قابل استفاده در سمینارها ،كنفرا نسها و … از راه دور بدون حضور فیزیكی در محل بصورت تصویر واقعی


اما انتقال تصاویر این دوربین ها به مكان هایی كه مورد نظر است همیشه از طریق روشهای متداول مانندكابل كشی و یا انتقال از طریق خطوط تلفن امكان پذیر نیست كابل كشی در فواصل و مكان های خاصی امكان پذیر است و كیفیت تصاویر انتقالی از طریق خطوط تلفن هم قابل قبول نیست ، شركت شبكه هزاره با استفاده از سیستمهای وایرلس امكان انتقال تصاویر را در فواصل طولانی با كیفیت عالی و همزمان(Real) در مكان های مورد نظر را فراهم نموده است .

 • 18 خرداد 1394
 • 9890
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025