گزارش پیشرفت امنیت سایبری صنعتی 2023

گزارش پیشرفت امنیت سایبری صنعتی 2023
امنیت سایبری به یک صنعت تبدیل شده است تا امنیت را حفظ کند . استفاده از فناوری های بر اساس هویت و زمینه افراد، دستگاه ها و برنامه ها نوین فناوری اطلاعات در شبکه های صنعتی و ارتباطات یکپارچه بین IT، OT و منابع ابری که به سیاست های امنیتی بسیار دقیق نیاز دارند .
امنیت سایبری صنعتی به یک اولویت اصلی و فراگیر برای تولید تبدیل شده است زیرا حرکت به سمت اینترنت صنعتی اشیاء و رایانش ابری محیطی را ایجاد کرده است که با رویکرد سنتی امکان تامین امنیت برای آن فراهم نیست.
در این گزارش ویژه، از کتاب اترنت صنعتی با کارشناسان این صنعت تماس گرفته شده است تا بینش‌های آنها را در مورد روندهای بزرگ پیش‌برنده فناوری امنیت سایبری صنعتی، استانداردهای صنعت و چالش‌های پیش روی مهندسان اتوماسیون به دست آورد.
 
.Cisco OT/ICS Security Ad
خدمات ابری
 معماری های امنیتی توزیع شده و بدون نقاط کنترل
به گفته اندرو مک فی  (معمار راه حل) – امنیت صنعتی برای  سیسکو و  روندهای کلیدی فناوری و رشد ، امنیت سایبری صنعتی را ایجاد کرده است. خدمات رو به رشد فضای  ابری برای، اجرای فرآیندهای عملیاتی و  نیاز به معماری های امنیتی توزیع شده و عدم وجود نقاط کنترل واحدموجب پیدایش راه حل های جدید شده است .
مک فی اخیراً به Industrial Ethernet Book گفته است که رویکرد سنتی فاصله هوایی برای امنیت صنعتی، که توسط فایروال ها در DMZ صنعتی اعمال می شود، هنوز مورد نیاز است، اما کافی نیست. وی گفت: «فعال کردن استفاده ایمن از فناوری‌های مدرن فناوری اطلاعات در شبکه‌های صنعتی و ارتباطات یکپارچه بین IT، OT، و منابع ابری نیازمند سیاست‌های امنیتی بسیار دقیق بر اساس هویت و زمینه، برای افراد، دستگاه‌ها و برنامه‌ها است. این به این معنی است که می‌توانید هر دستگاه متصل، و همچنین کاربران محلی و راه دور را شناسایی و نمایه کنید و برای هر یک از آن‌ها حداقل سیاست‌های دسترسی را تعریف کنید.»
.
امنیت سایبری پیشرفته ، ابزارهایی را برای مشاهده دارایی ها و همچنین مدیریت شبکه و اجرای سیاست های امنیتی فراهم می کند.
مک فی اضافه کرد که خوشبختانه، آخرین پیشرفت‌ها در محاسبات، تجهیزات شبکه صنعتی را قادر می‌سازد تا قابلیت‌های نرم‌افزاری را تعبیه کنند که می تواند به صورت خودکار  دارایی ها را محاسبه کند، شبکه را مبتنی بر نرم‌افزار تقسیم بندی کند و یا دسترسی به شبکه با اعتماد صفر (ZTNA) را برای استقرار در مقیاس ساده سازی می کند. وسایل امنیتی یا منابع شبکه اضافی معمولاً هزینه و پیچیدگی چنین معماری‌های امنیت سایبری را به سطوح غیرقابل تحملی افزایش می‌دهند.

تاثیر بر شبکه های تولیدی
 
این مقاله ادامه دارد ...
 
.


 
نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 01 آبان 1402
  • ادمین سایت
  • 64
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024