آشنایی با پروتکل VTP

VTP -VLAN Trunking Protocol

این پروتکل که مخصوص خود شرکت سیسکو می باشد و با استفاده از این می توانیم VLANها را مدیریت کنیم.

کلیه VLAN ها را دریک سوئیچ که درحالت Server قرار گرفته است تعریف می کنیم و سوئیچهای دیگر که درحالت Client هستند VLAN ها را از سرور به ارث می برند.

VTPدارای سه ورژن زیر می باشد :

Version 1

Version 2

Version 3

 

VTP دارای سه مد می باشد:

1-Server

2-transparent

3-Client

 

دراین مد هم می توانیم VLAN بسازیم و هم می توانیم ان را حذف کنیم و تغییرات را اعمال کنیم.دیفالت تمام سوئیچ های سیسکو دراین مد قرار دارند.

مد Server  ابتدا یک VTP advertiesments  ایجاد کرده و آنها را برروی مد Trunk خود میفرستد.

Client

زمانی که سوئیچ دراین حالت قرار دارد می تواند تمام VLANها را ازسوئیچی که درحالت VTP Server هست را یاد بگیرد.دراین حالت نمی توانیم VLAN را حذف و یا ایجاد بکنیم.

Transparent

سوئیچی که دراین حالت قرار دارد می تواند برای خود VLAN بسازد ولی از VTP Server یاد نمی گیرد بلکه اجازه می دهد که VLANها ازخود عبور کند و به سوئیچهای پایین تر که درحالت  VTP Client هستند منتقل شود.

 

آشنایی با اصطلاحاتی که در این پروتکل استفاده می شود:

VTP domain: یک نام دلخواه که در سوئیچ VTP Server تعریف می کنیم و این نام باید برای تمام سوئیچ ها یکسان باشد.به صورت پیش فرض NULL است.

نکته: تمام اینترفیس ها باید در مد Trunk قرار بگیرند زیرا VLAN ها باید ازسوئیچ ها عبور کنند.

VTP password: یک پسورد برای پروتکل VTP انتخاب می کنیم.

VTP version: ورژن VTP را مشخص می کنیم.

سناریو:

سناریو قسمت VTP به صورت زیر طراحی شده است.:
                                              

توضیح این سناریو: این سناریو شامل 4 سوئیچ می باشد که هرکدام در مدهای مختلف ست شده اند.در سوئیچ1 که درمد Server قراردارد دو VLAN 10 و VLAN 20 ساخته ایم و باید سوئیچ هایی که درحالت VTP Client هستند VLAN ها را یاد بگیرند.

تنظیمات Switch 1:

مرحله اول: ساخت VLAN ها

ابتدا دو VLAN 10,20 را می سازیم.

VLAN 10

VLAN 20

VTP را در حالت Server  قرارمی دهیم.به صورت پیش فرض برروی همین Server  ست شده است و می توانیم هم این دستور را نزنیم.

VTP Mode Server

یک دامین با نام faramooz.local انتخاب کردیم.همانطور که قبلا هم اشاره کردیم به صورت پیش فرض برروی NULL ست شده است.هر اسمی می توانیم برای دامین انتخاب کنیم ولی در طراحی شبکه باید یک اسم مربوط انتخاب نماییم.

VTP Domain faramooz.local

با استفاده از دستور زیر یک پسورد برای VTP انتخاب می کنیم:

Vtp password 123456

 و در مرحله بعد با دستور زیر ورژن VTP را مشخص می کنیم:

VTP version 2

همانطورکه درشکل می بینید این سوئیچ به دو سوئیچ دیگر متصل می باشد و باید دوپورت Fastethernet0/1 , 2  را در مد Trunk قرار دهیم.

Interface Fastethernet 0/1 

Switchport Mode Trunk

Interface Fastethernet 0/1

Switchport Mode Trunk

تنظیمات سوئیچ 2

این سوئیچ درحالت Transparent می باشد و قرارنیست که VLAN ها را یاد بگیرد ولی VLAN ها از آن عبور کند و به Switch 4 می رسد.(یعنی VLAN ها را از VTP Server می گیرد و آنها را بهVTP Client  می دهد.)

با دستور زیر این سوئیچ را درحالت transparent قرار می دهیم:

1-VTP Mode Transparent

همچنین باید اینترفیس های سوئیچ 2 را در مد Trunk  قرار دهیم:

2- Interface Fastethernet 0/1

3- Switchport Mode Trunk

4- Interface Fastethernet 0/2

5- Switchport Mode Trunk

تنظیمات Switch 3,4

تنظیمات این دو سوئیچ به یک صورت می باشد.چون هر دو در حالت VTP Client هستند و قرار است که VLAN ها را ازVTP Server یاد بگیرند.

نکته: کانفیگ های زیر برای هردو سوئیچ 3 و4 انجام می دهیم.

پورت ها در حالت Client ست می نماییم.

1- VTP Mode Client

دامین را به سوئیچ معرفی می کنیم.

2- VTP Domain faramooz.local

پسورد VTP که در سرور مشخص کردیم را وارد می کنیم:

3- VTP password 123456

ورژن VTP را وارد می کنیم:

Vtp version 2

توجه داشته باشید که پورت های هردوسوئیچ را باید در مد Trunk قرار داد.

3- Interface Fastethernet 0/1

4- Switchport Mode Trunk

حال با دستور show vlan متوجه می شویم که سوئیچ های 3 و 4  که در مد Client قرار داشتند ، VLAN های 10 و 20  را از سرور یاد گرفتند:

همچنین از دستورات زیر برای مدیریت و مانیتورینگ VTP استفاده می شود:

Show VTP status

Shw VTP counters

نویسنده مقاله : شبکه هزاره منبع مقاله :
  • 21 بهمن 1398
  • ادمین سایت
  • 1918
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024