رشد 15 درصدی شاخص پایداری زیرساخت ارتباطی کشور

شرکت زیرساخت اعلام کرد:
رشد 15 درصدی شاخص پایداری زیرساخت ارتباطی کشور
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: شاخص پایداری شبکه زیرساخت 15 درصد رشد داشته است.

شاخص پایداری تجهیزات و شبکه نگهداری شرکت ارتباطات زیرساخت براساس اعلام این شرکت، در طول سال 92 از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است.

این رشد در بخش نگهداری فیبر نوری و تجهیزات، در مقایسه با سال 91 بوده است.

افزایش ضریب دسترسی و کاهش اختلالات ارتباطی، از جمله موارد مورد سنجش در شاخص پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور است.

سه وجه فراگیری، پایداری و ایمنی از جمله استانداردهای ارزیابی کیفیت شبکه های زیرساخت ارتباطی و مخابراتی است و پایداری یک شبکه به معنای میزان توان شبکه در برقراری ارتباط و ارائه خدمات مخابراتی در تمامی اوقات خواهد بود.

منبع خبر : مهر
  • 31 خرداد 1393
  • سعید نوروزی
  • 2429
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024