اتصال میکروتیک به IBSng

مراحل زیر را برای میکروتیم انجام دهید :

PPP > Secrets > PPP Authntication & Accunting

تیک Use Radius و Accunting رو بزنید :

Interim Update : 00:01:00

Radius > add Radius

ppp ro bezanid

Addresss = ip IBSng

secret =123456

Timeout = 5000

در IBSng مراحل زیر را بروید :

SETTING > Add new RAS

RAS IP : IP mikrotik

Secret : 123456

RAS Description : mikrotik

RAS Type : Mikrotik

سپس OK کنید و charge و Group بسازید


نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 06 دی 1391
  • shop@1000network.com
  • 4822
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020