این آموزش در پنج قسمت ارایه می شود :
-1 ایجاد IP POOl
-2 ایجاد رول نت برای محدوده آدرس IP POOL ایجاد شده
-3 تنظیم PPPOE سرور
-4 تنظیم میکروتیک برای ارسال درخواست های PPPOE سرور به رادیوس
-5 نصب و راه اندازی IBSng
فرضیات :
در این آموزش قصد داریم برای کاربران متصل به ether1 سرویس pppoe server را راه اندازی کنیم.
رنج در نظر گرفته شده برای کاربران PPPOE سرور 192.168.200.0/24 می باشد.
آدرس IP سرور IBSng 1.291.892.191 می باشد


1 - ایجاد یک IP POOL

 



-2 ایجاد رول نت برای محدوده آدرس IP POOL ایجاد شده

 
 


3 - تنظیم PPPOE سرور

از منوی IP به PPP بروید. (IP  ----->  PPP)
 
 
 

4 -  تنظیم میکروتیک برای ارسال درخواست های PPPOE سرور به رادیوس

 




تنظیم رادیوس برای اینکه کاربران را بتواند از روتر قطع کند.
 



نکته :

کلمه Secret که در تنظیمات رادیوس وارد کرده اید را بخاطر داشته باشید ،چراکه در زمان تنظیم روتر در رادیوس سرور هم می بایست وارد شود.

 
نصب و راه اندازی IBSng


نصب IBSng :
برای نصب IBSng توزیع لینوکس CentOS پیشنهاد می شود که این آموزش هم بر پایه این توزیع می باشد.
در اولین قدم بسته های مورد نیاز را نصب کنید :
yum -y install httpd php php-gd php-pdo php-mbstring postgresql-server postgresql-python bzip2
 
سرویس ها را تنظیم کنید تا در زمان بالا آمدن سیستم اجرا شوند :
chkconfig httpd on
chkconfig postgresql on
 
حال سرویس ها را استارت کنید :
service httpd start
service postgresql start


 
فایل var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf / را با ویرایشگر باز کنید
nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
 
 
سپس خط زیر را به ابتدای آن اضافه کنید :
local IBSng ibs trust
سرویس را شروع مجدد کنید :
 
service postgresql restart
حال دیتابیس و کاربر مورد نیاز IBSng را ایجاد کنید :
su – postgres
createuser ibs
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
logout


فایل IBSng را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید :

 
Wget  http://www.persianadmins.ir/dl/IBSng-A1.24.tar.bz2
tar xvfj IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local/
فایل /usr/local/IBSng/scripts/setup.py را اجرا کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :
cd /usr/local/IBSng/scripts/
#./setup.py
1 Install
2 Test DB Connection and Continue
2 Compile Configuration and Continue
1 Import Tables and Continue
Enter System password
1 Copy ibs.conf to '/etc/httpd/conf.d'
2 Chown apache directories to 'apache'
5 Continue
1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d
3 Continue
1 Link Init file in /etc/init.d
2 Set IBSng to start on reboot
b Back to main menu
x Exit
اعداد را به ترتیبی که نوشته شده وارد کنید.
سرویس IBSng را استارت و httpd را شروع مجدد کنید :
service IBSng start
service httpd restart

 
حال از طریق آدرس http://ip-address/IBSng/admin می توانید به محیط مدیریتی IBSng وارد شوید.
نام کاربری مدیر system می باشد که پسورد آن را در زمان نصب وارد کرده اید.
از طریق آدرس http://ip-address/IBSng/user کاربران می توانند میزان مصرف خود را مشاهده کنند و رمز عبور خود را تغییر دهند.
در صورتیکه از CentOS 6 به بعد استفاده می کنید 2 مرحله زیر را می باست انجام دهید :

-1 فایل php.ini را باز کنید
nano /etc/php.ini
سپس خط زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

date.timezone ="Asia/Tehran"

برای اعمال تنظیمات سرویس httpd را شروع مجدد کنید :
service httpd restart

-2 دو فایل زیر را با نانو باز کنید:
 
nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py
nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

 


دقیقا در ابتدای فایل دستورات زیر را وارد کنید :
#!/usr/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-
سرویس IBSng را مجددا راه اندازی کنید :

service IBSng restart
نکات لینوکسی در نصب IBSng :
غیر فعال کردن SELinux :

echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config
reboot
 
غیر فعال کردن فایروال :

iptables -F
service iptables save
راه اندازی IBSng :

راهنمای کار با IBSng را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید :

http://www.persianadmins.ir/dl/IBSng_Document_Ver4.zip

اصول کلی استفاده از IBSng به شرح ذیل است :
.1 ایجاد RAS
.2 ساخت Charge
.3 نوشتن قوانین برای شارژ ) Rule )
.4 ساخت گروه
.5 اختصاص یک شارژ به گروه
.6 ساخت کاربر
اطلاعات بیشتر را در فایل راهنما مشاهده کنید.
در ادامه بصورت تصویری نحوه انجام مراحل بالا اورده شده است.
در این آموزش برای ساخت قوانین شارژ و گروه محدودیتی برای کاربر در نظر گرفته نشده است و همه چیز به صورت نامحدود است.
برای دسترسی به صفحه وب IBSng این آدرس را وارد کنید : http://ibsng-ip/IBSng/admin




 
نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
15 مرداد 1394 سعید نوروزی 6113
2 رای

آموزش راه اندازی سرویس PPPOE Server میکروتیک بهمراه اکانتیک User Manager و IBSng ,آموزش راه اندازی سرویس pppoe server میکروتیک بهمراه اکانتیک user manager و ibsng,service,رادیوس,اندازی,postgresql,Continue,کاربران,restart,محدوده,میکروتیک,درخواست

مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019