سیپ ترانک بین الستیکس و Hanlong FXO

سمت الستیکس

سیپ ترانک اول مطابق شکل زیر تنظیم میشود سپس برای پورت های دو، سه و چهار نیز به همین ترتیب ترانک مجزا تعریف میکنیم.

در سمت گیت وی هن لانگ (Hanlong Gateway)

در قسمت پروفایل ای پی سرور ویپ داده میشود.در قسمت پورت ها یوزر و پسورد ترانک تنظیم میشود.


نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 23 خرداد 1394
  • 2193
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020