کران جاب برای پاک کردن فایل های صوتی در الستیکس

فرمت crontab:

دستورات crontab ها در زمان دقیق (دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال) که از قبل تنظیم شده اند برای انجام یک عمل خاص در

یک مسیر خاص استفاده می شوند..

در زیر یک نمونه از فرمت کلی crontab ها را تشریح می کنیم:

# Minute Hour Day of Month Month Day of Week Command

# (۰-۵۹) (۰-۲۳) (۱-۳۱) (۱-۱۲ or Jan-Dec) (0-6 or Sun-Sat)

۰ ۲ ۱۲ * * /usr/bin/find

همان طور که مشاهده می کنید پنج فیلد برای تعیین زمان دقیق اجرای crontab استفاده شده اند. و در آخر هم دستور خاص

حال که با فرمت کلی crontab آشنا شدیم یک مثال از crontab ها را برای حذف فایل هایی که طول عمر بیشتر از یک ماه

دارند را در اینجا بررسی می کنیم، برای انجام این کار کافیست در بخش command ساختار بالا، دستور زیر را قرار دهیم.

find /path/to/files/ -type f -mtime +30 -exec rm -rf {} \;

خودمان را در مسیری که خودمان تعیین می کنیم، اجرا می کنیم.

find: دستور جستجو برای فایل

/path/to/files/: مسیر جستجو برای فایل

-type f: برای اینکه دایرکتوری ها را حذف نکند و فقط فایل را حذف کند.

-mtime +30: فایل هایی که بیشتر از ۳۰ روز وقت می برند.

-exec: چه عملی را روی فایل هایی که پیدا کردیم انجام دهیم.

rm –rf: فایل های پیدا شده را به صورت بازگشتی حذف می کند.

{}: فایل هایی که پیدا کرده ایم را نمایش می دهد.

مثال: نمونه کد زیر برای حذف فایل هایی که در مسیر /usr/src/ هستند و طول عمر آنها بیشتر از یک ماه است استفاده می

۰ ۲ * * * find /usr/src/ -type f -mtime +30 -exec rm -rf {} \;

\: پایان اجرا

شود.

نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 20 خرداد 1394
  • 1788
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021