شبکه هزاره

بازگشت به صفحه اصلی

آب و فاضلاب

در تمامی شهرهای امروزی تامین آب مصرفی تصفیه شده یکی از مسائل مهم می باشد . از این رو این وظیفه مهم بر عهده سازمان آب و فاضلاب شهری و روستایی می باشد و با توجه به پراکندگی جغرافیایی چاه های آب ، مراکز تصفیه ، مراکز کنترل ،شعب و ادرات ارتباط بین این نقاط و ایجاد بستر یکپارچه از دغدغه های این سازمان می باشد . که شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • برقراری لینک ارتباطی وایرلس میان ادارات و شعب مختلف جهت ایجاد شبکه یکپارچه .
 • برقراری لینک ارتباطی وایرلس جهت دسترسی به اتوماسیون اداری یکسان .
 • برقراری لینک ارتباطی وایرلس جهت انتقال تصاویر دوربین ها بین مراکز مختلف
 • ایجاد ارتباط بین مراکز تصفیه خارج شهر با مراکز و شعب داخل شهر
 • برقراری لینک ارتباطی وایرلس جهت انتقال اطلاعات تجهیزات تله متری نصب شده بر روی چاه های آب در مناطق مختلف به مرکز اصلی .

حمل و نقل

حمل و نقل و وجود فواصل بسیار زیاد در این حیطه ، نیاز به برقراری ارتباط و شبکه های ارتباطی را افزایش می دهد .
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم را در ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ایجاد ارتباط وایرلسی بین چراغ های راهنمایی و رانندگی با مراکز کنترل
 • ایجاد بستر اینترنت وایرلس در مکان های عمومی و فرودگاهها ، مترو و ...
 • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی بر ترافیک خیابان ها ، جاده ها ، خطوط راه آهن و ...
 • برقراری لینک ارتباطی وایرلس میان ادارات و شعب مختلف جهت ایجاد شبکه یکپارچه
 • کنترل و نظارت بر خطوط اتوبوسرانی شهری با ایجاد بستر وایرلس
 • لیجاد بستر ارتباطی وایرلسی جهت انتقال فرامین و دستورات تابلوهای اطلاع رسانی در خیابان ها ، جاده ها و اتوبان ها
 • کنترل و نظارت بر تجهیزات خطوط راه آهن با ایجاد شبکه ارتباطی وایرلسی

نفت و گاز

تامین سرویس های ارتباطی به عنوان یکی از شاخص های پبشرفت در نقاط دوردست از اهدافی بود که تا دهه های گذشته بسهولت قابل تامین نبود . اینگونه نیازها به همراه نیازهای صنعتی جهت تامین ارتباط در مراکز صنعتی پراکنده از قبیل تاسیسات نفتی و گازی ، فشار مضاعفی برای یافتن راه حل های مناسب ایجاد نمودند .
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ایجاد ارتباط وایرلسی بین سکوهای نفتی با مراکز مربوطه جهت انتقال خطوط E1 ، تلفن ، انتقال فرامین تجهیزات تله متری و ارتباط با مراکز اصلی
 • برقاراری ارتباط وایرلسی میان جایگاه های بنزین و گاز با مراکز سرپرستی
 • ایجاد ارتباط وایرلس میان ایستگاههای CGS با مراکز سرپرستی
 • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی و امنیتی در مناطق مختلف به مراکز کنترلی
 • ایجاد ارتباط وایرلسی با پهنای باند بالا جهت راه اندازی ویدئو کنفرانس
 • ایجاد بستر وایرلس در داخل ساختمانهای ادارات ، پالایشگاهها ، پتروشیمی ها و سکوهای نفتی جهت دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای مربوطه

کارخانه ها و شرکت های خصوصی

امروزه نیاز به یک شبکه داخلی حتی برای واحدهای کوچک اقتصادی احساس می شود . این نیاز برای شرکت ها و ادارات بزرگ بسیار حیاتی و مهم می باشد .
شبکه هزاره تخصص و تجربه کافی جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ایجاد شبکه وایرلس یکپارچه بین دفاتر مرکزی ، شعب ، کارخانجات و انبارها
 • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی و امنیتی به مراکز کنترلی
 • ایجاد لینک ارتباط وایرلسی بین ساختمانها و شعب جهت دسترسی به سیستم اتوماسیون و حسابداری یکپارچه
 • ایجاد بستر وایرلس در داخل ساختمانها ، محوطه کارخانجات جهت دسترسی به اینترنت و شبکه داخلی
 • انتقال خطوط تلفن شهری
 • انتقال خطوط E1

شهرداری ها

نیاز به امکانات ارتباطی جدید در عصر نوین یکی از ابتدایی ترین نیازهای یک کلان شهر می باشد .
شبکه هزاره توانایی و تجربه ارائه خدمات زیر را در این زمینه دارا می باشد :
 • ارتباط وایرلسی بین نقاط مختلف اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، آتش نشانی و ستادهای بحران
 • ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت در مکان های عمومی از جمله پارک ها
 • ایجاد بستر ارتباطی ویژه خدمات شهر الکترونیک
 • ارتباط بین نواحی ، مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک
 • انتقال تصاوبر در دوربین های ترافیکی و کنترلی
 • انتقال خطوط تلف
 • خدمات شبکه برای سیستم های کنترل ترافیک

بیمارستانها

یکی از مهمترین مراکزی که می بایست همگام با تکنولوژی روز هماهنگ و بروز باشد بیمارستان ها می باشند .
شبکه هزاره توانایی و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • راه اندازی لینک ارتباطی بین بیمارستانها و مراکز پزشکی و دانشگاهی جهت استفاده از نرم افزارها و سیستم های اتوماسیون اداری
 • انتقال تصاویر ویدیویی و دوربین نظارتی از طریق شبکه وایرلسی به مراکز کنترلی
 • ایجاد بستر وایرلسی جهت ارتباط تجهیزات پزشکی با شبکه داخلی جهت کنترل انتقال فرامین و گزارشات
 • ایجاد بستر وایرلسی اینترنت جهت استفاده پزشکان ، پرستاران و بیماران

بانک ها

با توجه به شعب متعدد بانک ها و گستردگی و پراکندگی آنها و نیاز به برقراری بستر ارتباطی جهت ارائه خدمات بانکی به مشتریان ، ایجاد شبکه یکپارچه لازم و ضروری می باشد .
شبکه هزاره تخصصو تجربه لازم جهت ارائه راهکارهای زیر را دارا می باشد :
 • ایجاد ارتباط وایرلسی با امنیت و پهنای باند بالا بین شعب مختلف با ساختمان مرکزی بانک ها جهت دسترسی به سیستم اتوماسیون و حسابداری
 • انتقال تصاویر دوربین های امنیتی و نظارتی در شعب به مراکز کنترلی
 • ایجاد بستر وایرلس در داخل شعب جهت دسترسی مشتریان و مراجعین به اینترنت وایرلس
 • ایجاد ارتباط وایرلسی با پهنای باند بالا جهت راه اندازی ویدئو کنفرانس
 • انتقال خطوط تلفن و E1

اداره بنادر

اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی در راستای حفاظت انبارهای ، کالاها و ساختمان ها و همچنین انجام امور انتظامی و حفاظتی در اسکله ها و بار اندازها منجر به تاسیس سازمانی به نام بنادر و کشتیرانی گردید که انجام موارد فوق از مهمترین وظایف آن می باشد .
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم در ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • برقراری شبکه ارتباطی وایرلسی جهت ایجاد اتوماسیون اداری
 • ایجاد بستر وایرلسی جهت به کارگیری هند هلدها و ارتباط آنها با شبکه داخلی
 • انتقال تصاویر دوربین های امنیتی و نظارتی انبارها ، ساختمانها و کشتی ها در اسکله ها و باراندازها به مراکز نظارتی
 • ایجاد بستر وایرلس جهت ردیابی و مکان یابی کشتی ها ، لنج ها و قایق ها در بنادر

دانشگاهها

اینترنت به عنوان بزرگترین کتابخانه مجازی دنیا نقش چشمگیری در توسعه و تسریع انجام تحقیقات و مطالعات علمی دارد . در حال حاضر نیز ضرورت استفاده از اینترنت و خدمات آن برای همه بویژه مراکز و موسسات علمی و دانشگاهی و حزوی روشن شده است و در دسترس بودن آن در همه جای مراکزی همچون دانشگاه ها و مدارس یک ضرورت به شمار می آید .
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد
 • ایجاد بستر وایرلس در اخل ساختمان دانشکده ها ، کتابخانه ها ، سالن کنفرانس ، خوابگاهها و محوطه دانشگاهها جهت دسترسی استید و دانشجویان به اینترنت وایرلس با قابلیت پشتیبانی و مدیریت تعداد کاربران همزمان بسیار بالا و ایجاد رومینگ یکپارچه
 • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی به مراکز کنترلی
 • ایجاد شبکه وایرلسی یکپارچه بین دانشکده های مختلف جهت دسترسی به سیستم اتوماسیون و شبکه داخلی

راهکار مخابرات ها

مخابرات یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین ارگانها در زندگی امروزه جامعه می باشد ، از همین رو نیاز به پیشرفت و بروز شدن مطابق با دانش روز و هماهنگ شدن با تکنولوژی و فن آوری های امروزی به شدت در این زمینه احساس می شود
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم در ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ارائه خدمات شبکه و وایرلس به تمامی نقاطی که فاقد امکانات سیمی میباشند.
 • انتقال خطوط تلفن به صورت وایرلس
 • انتقال خطوط اینترنت یا اینترانت
 • انتقال خطوط E1
 • انتقال بوق تلفن آنالوگ در مناطقی که ارتباطات سیمی مخابراتی امکان پذیر نمیباشد.
 • انتقال دیتا( با توجه به شرایط جغرافیایی و تیاز منطقه )
 • ارتباط دستگاه های BTS و WLL
 • ایجاد پوشش عمومی وایرلس (hotspot)
 • اجرای سیستم های نوین ویدئو کنفرانس

راهکار شرکت های برق


از آنجا که نیروگاه ها و شرکت های برق یکی از حساس ترین و مهمترین بخش های خدمات رسانی در یک جامعه حساب می گردند ، به صورتی که می توان گفت در صورت عدم وجود این بخش سایر بخش ها عملا کارایی ندارند ، بنابراین داشتن شبکه ای قوی و پایدار در این بخش از نیازهای اولیه می باشد.
 • شبکه هزاره توانایی و تجربه لازم جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ایجاد بستر ارتباطی پایدار و مناسب بین واحد های صنعت برق
 • راه انداری شبکه اینترانت صنعت برق
 • برقراری ارتباط کلیه واحد ها به شبکه داده برق
 • اجرای سیستم های نوین ویدئو کنفرانس به منظور برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم گیری بین واحد ها با هزینه ای کمتر از دهم تجهیزات سنتی

هتل ها


سیستم جامع مدیریت کاربران اینترنت به هتل ها، رستوران ها ، کافی شاپ ها و دیگر مراکز خدمات عمومی اجازه کنترل و مدیریت کاربران را میدهد از مزایای این سامانه به موارد زیر میتوان اشاره نمود.
شبکه هزاره تخصص و تجربه کافی جهت ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • اتصال به شبکه و ورود به سایت سازمان
 • دسترسی رایگان به تعدادی از سایتها ( در صورت فروش اکانت اینترنت )
 • دسترسی به سایر سایتها از طریق صفحه Log in
 • تخصیص نام کاربری و گذر واژه ( با توجه به صلاحدید از طریق دریافت شماره تلفن همراه ، کد ملی و یا بدون دریافت اطلاعات هویتی )
 • ارتباط با شبکه براساس محدودیت تعریف شده قطع خواهد گردید مدت زمان اتصال ، حجم پهنای باند مورد استفاده( بوسیله محدود کردن Down load , Up load ) ، تاریخ اعتبار

راهکار سازمان های هواشناسی

به منظور دقت و سرعت در پیشبینی شرایط جوی و همچنین سرعت در انتقال این اطلاعات به سایر مراکز هواشناسی به منظور انجام سایر اقدامات ، نیاز داشتن یک شبکه ارتباطی وایرلسی با توجه به بعد مکانی ، بسیار محسوس می باشد.
شبکه هزاره توانایی و تجربه ارائه خدمات زیر را در این زمینه دارا می باشد :
 • ایجاد بستر ارتباطی پایدار و ارزان قیمت مرکز با ادارت هواشناسی استان
 • ایجاد پوشش شبکه محلی بیسیم (HotSpot)
 • ایجاد بستر ارتباطی بیسیم برای انتقال اطلاعات از ایستگاه ها به ادارات هواشناسی
 • اجرای سیستم های نوین ویدئو کنفرانس با هزینه ای کمتر از یک دهم تجهیزات سنتی

روستایی


امروزه مناطق روستای به دلیل کمبود امکانات زیر بنایی و نداشتن زیر ساخت های مناسب ، نیاز مبرمی به داشتن روش های جایگزین برای هماهنگ شدن با پیشرفت ها در مراکز شهره و استان ها دارند .
شبکه هزاره تخصص و تجربه لازم در ارائه راهکار در این زمینه را دارا می باشد .
 • ارائه خدمات شبکه و وایرلس به تمامی نقاطی که فاقد امکانات سیمی میباشند.
 • انتقال خطوط تلفن به صورت وایرلس
 • انتقال خطوط اینترنت یا اینترانت
 • انتقال خطوط E1
 • انتقال بوق تلفن آنالوگ در مناطقی که ارتباطات سیمی مخابراتی امکان پذیر نمیباشد.
 • انتقال دیتا( با توجه به شرایط جغرافیایی و تیاز منطقه )
 • ایجاد پوشش عمومی وایرلس (hotspot)

انبار ها


انبارها از استارتژیک ترین نقاط یک سازمان یا یک شرکت می باشند ، که نیازمند محافظت و مراقبت ویژه ای هستند . علاوه بر این استفاده از تجهیزات حرفه ای و هند هلدهای موجود که تحت شبکه های وایرلسی کار می کنند ، نیاز به شبکه را در انبارها چندین برابر می کند .
شبکه هزاره توانایی و تجربه ارائه خدمات زیر را در این زمینه دارا می باشد :
 • انتقال تصاویر دوربین های نظارتی و امنیتی به مراکز کنترلی
 • ایجاد لینک ارتباط وایرلسی بین انبارها و ساختمان مرکزی جهت دسترسی به سیستم اتوماسیون و حسابداری یکپارچه
 • ایجاد بستر وایرلس در داخل محوطه انبار جهت دسترسی به اینترنت و شبکه داخلی
 • ایجاد بستر وایرلسی جهت به کارگیری هند هلدها و ارتباط آنها با شبکه داخلی

Isp ها